BNR Logo3

Điện thoại: + 31 (0) 644628250

E-mail: info@bnrwatersport.com

Liên hệ chúng tôi
by whatsapp
dễ dàng và nhanh chóng.
Liên hệ chúng tôi
by whatsapp
dễ dàng và nhanh chóng.

Chú ý: Không xác định bù đắp: 34 trong /var/www/vhosts/bnrwatersport.com/tst.bnrwatersport.com/lologists/src/Access/Access.php trên đường 608

Chú ý: Đang cố gắng để có được tài sản của đối tượng không /var/www/vhosts/bnrwatersport.com/tst.bnrwatersport.com/lologists/src/Access/Access.php trên đường 608

Chú ý: Không xác định bù đắp: 34 trong /var/www/vhosts/bnrwatersport.com/tst.bnrwatersport.com/lologists/src/Access/Access.php trên đường 613

Chú ý: Đang cố gắng để có được tài sản của đối tượng không /var/www/vhosts/bnrwatersport.com/tst.bnrwatersport.com/lologists/src/Access/Access.php trên đường 613

Điều khoản và điều kiện chung BNR Watersport

Các điều khoản và điều kiện này được áp dụng cho bất kỳ ưu đãi và thỏa thuận nào giữa BNR Watersport và khách hàng của cô. Bằng cách đặt hàng tại các khách hàng webshop bnrwatersport.com đồng ý với các điều khoản và điều kiện này.

 1. Thông tin

Tất cả thông tin trên www.bnrwatersport.com đã được biên soạn cẩn thận. Tuy nhiên, không thể loại trừ thông tin cụ thể đó là không đúng hoặc đã lỗi thời. BNR Watersport không chịu trách nhiệm cho bất kỳ thiệt hại nào do việc không chính xác trên trang web.

 1. Trình tự và thủ tục giao hàng

Sau khi đặt hàng trên trang web, khách hàng bnrwatersport.com sẽ nhận được xác nhận với tổng quan về giao dịch mua của họ và tổng chi phí. BNR Watersport sẽ gửi cho bạn một hóa đơn qua email. Tất cả các đơn đặt hàng sẽ được xuất xưởng trong vòng bảy ngày làm việc sau khi thanh toán đã được nhận bởi BNR Watersport. Trong trường hợp lỗi kỹ thuật, BNR Watersport không chịu trách nhiệm cho bất kỳ sự chậm trễ nào. BNR Watersport sẽ cập nhật cho khách hàng về trạng thái đơn hàng của họ.

BNR Watersport giữ cổ phiếu trên trang web 'cập nhật'. Tuy nhiên, mặc dù tất cả nỗ lực của chúng tôi một mục không thể có sẵn nữa hoặc hết hàng. Trong trường hợp đó, BNR Watersport sẽ liên lạc với bạn trong thời gian sớm nhất có thể.

Thời hạn giao hàng là 30 ngày sau khi đơn đặt hàng đã được đặt. Khách hàng có quyền rút tiền khi hết thời hạn này, trừ khi các bên đã đồng ý về thời hạn giao hàng dài hơn.

 1. Giá cả và thanh toán

Tất cả giá trên trang web đều bằng Euro và bao gồm VAT, trừ khi được quy định khác. Trên trang web, tất cả các phương thức thanh toán được liệt kê. Sản phẩm sẽ được vận chuyển ngay sau khi nhận được tổng số tiền thanh toán. Chi phí vận chuyển thay mặt cho khách hàng. Bạn có thể tìm thấy tổng quan về chi phí shippings trên trang web hoặc bạn sẽ nhận được một báo giá cho giao thông vận tải.

 1. Giữ lại tiêu đề

BNR Watersport là chủ sở hữu hợp pháp của sản phẩm cho đến khi sản phẩm đã được thanh toán đầy đủ. Từ thời điểm giao hàng, khách hàng chịu rủi ro.

 1. Quyền rút

Đơn đặt hàng có thể bị hủy và trả lại trong vòng mười bốn ngày sau khi mặt hàng đã được giao. Trả về phải được thông báo cho BNR Watersport và chỉ có thể được chấp nhận khi các hướng dẫn được hiển thị trên trang web được tuân thủ. Bảo hành hết hạn khi thiết bị đi thuyền đã được chủ động đeo, đã được giặt hoặc khi nó bị hư hỏng. Lợi nhuận của mặc thuyền chỉ có thể được chấp nhận khi nhãn quần áo vẫn được đính kèm. Chi phí trả lại thay mặt cho khách hàng. Ngay sau khi nhận được hàng trả lại bởi BNR Watersport, khoản thanh toán trả lại sẽ được thực hiện trong vòng 30 ngày.

 1. Các câu hỏi và khiếu nại

Các câu hỏi hoặc khiếu nại về các mặt hàng đã mua có thể được báo cáo qua email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots. Bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.. Bạn sẽ nhận được trả lời càng sớm càng tốt, trong vòng năm ngày làm việc.

 1. Chính sách bảo mật

BNR Watersport quan tâm đến dữ liệu cá nhân do khách hàng cung cấp. Thông tin này được xử lý một cách bảo mật. BNR Watersport sẽ không chuyển giao dữ liệu cá nhân được cung cấp cho các bên khác, ngoại trừ các bên thứ ba liên quan đến việc thực hiện lệnh (các công ty vận tải). Khi đặt hàng, chúng tôi cần xử lý tên, địa chỉ hóa đơn và địa chỉ giao hàng và chi tiết thanh toán của bạn để có thể hoàn thành đơn đặt hàng. Thông tin thanh toán sẽ chỉ được sử dụng để kiểm tra trạng thái thanh toán của các mặt hàng đã mua.

Thống kê khách truy cập trên trang web bnrwatersport.com đang được lưu. Thông tin như số lượng khách truy cập, lượt xem trên mỗi trang và tần suất chỉ được sử dụng cho mục đích nội bộ và cải thiện trang web. Thông tin này nói chung trong tự nhiên không thể được truy tìm lại cho khách truy cập cá nhân. Các chi tiết của khách truy cập (s) vẫn chưa được biết.

 1. Giới hạn trách nhiệm

Tất cả các sản phẩm trong kho đều đáp ứng các tiêu chuẩn cao về chất lượng cần thiết cho các sản phẩm và quần áo thủy sản. BNR Watersport bảo đảm rằng các mặt hàng không có khiếm khuyết và đáp ứng các yêu cầu và tiêu chuẩn thông thường. Tuy nhiên, nếu một món hàng có trách nhiệm bị lỗi của BNR Watersport được giới hạn ở điều khoản 5 của các điều khoản và điều kiện này (quyền rút tiền - hoàn tiền). Đối với các khoản mục mới, trách nhiệm pháp lý thuộc về nhà sản xuất. Các mặt hàng đã qua sử dụng không đảm bảo. Người mua đồng ý về trạng thái “nguyên trạng” trong đó mặt hàng được mua. Đối với mặt hàng đã qua sử dụng, khách hàng cũng có quyền trả lại mặt hàng (quyền rút tiền). BNR Watersport không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ thiệt hại nào về mặt vật lý cũng như vật liệu / vật liệu phi vật chất - gây ra bởi hoạt động bị lỗi hoặc sử dụng sai sản phẩm. Trong trường hợp nhà sản xuất chịu trách nhiệm về thiệt hại do hậu quả gây ra do lỗi, trách nhiệm của BNR Waterport được giới hạn trong việc thu hồi, thay thế mặt hàng hoặc hoàn lại tiền của giá mua. Ngoài ra, BNR Watersport không chịu trách nhiệm cho các thiệt hại có chủ ý hoặc sử dụng không đúng bởi khách hàng. BNR Watersport không chịu trách nhiệm cho bất kỳ thiệt hại nào (dưới bất kỳ hình thức nào) do thông tin không chính xác hoặc lỗi thời trên trang web.

 1. Bất khả kháng

Trong trường hợp các trường hợp đáng tin cậy ngăn cản BNR Watersport khỏi bị ràng buộc một hợp đồng, BNR Watersport có quyền đình chỉ giao hàng hoặc giải thể thỏa thuận bằng cách thông báo cho khách hàng bằng email. BNR Watersport không chịu trách nhiệm cho bất kỳ thiệt hại nào do bất khả kháng.

 1. Quyền sở hữu trí tuệ.

Ngoài nội dung bạn sở hữu, bạn có thể chọn đưa vào trang web này, theo các Điều khoản này của BNR Watersport và người cấp phép sở hữu tất cả các quyền đối với tài sản trí tuệ và tài liệu có trong trang web này và tất cả các quyền đó đều được bảo lưu. Nội dung hoặc đồ họa có thể không được sử dụng, sao chép và / hoặc xuất bản bằng cách in hoặc sao chép mà không có sự cho phép bằng văn bản của BNR Watersport.

Bạn chỉ được cấp giấy phép giới hạn cho mục đích xem tài liệu có trên bnrwatersport.com. Khách truy cập không thể lấy bất kỳ quyền nào từ thông tin trên trang web.

 1. Luật quản lý và quyền tài phán

Các điều khoản này sẽ được điều chỉnh và tuân thủ theo luật pháp của Hà Lan, và bạn nộp cho khu vực tài phán không độc quyền của các tòa án Netherlandse và liên bang đặt tại Alkmaar để giải quyết mọi tranh chấp.

 1. Điều khoản và điều kiện áp dụng

Các điều khoản và điều kiện này được áp dụng cho bất kỳ thỏa thuận hoặc hợp đồng nào giữa khách hàng (doanh nghiệp và tư nhân) và BNR Watersport. Bằng cách đặt hàng bạn đồng ý với các điều khoản và điều kiện này. Các điều khoản và điều kiện này có thể được xem tại bnrwatersport.com. bất cứ lúc nào.


© 2018 BNR Watersport - Tất cả các quyền